srkvs.8m.net > Staff > Sri NNC

 Sri N N Chandrashekhara Bhatta                               

Date of Birth : 20 Jan 1946


Qualifications : Naveena Nyaya Vidan MA Sanskrit, MA Kannada
(Mysore University)
Rashtrabhasha Visharada (Dakshina Bharata Hindi Prachara Sabha)
B Ed (Annamalai University)


Subjects taught : Sanskrit, Hindi


Total Teaching Exp : 30 Years


Year of joining Vidyashala : 1976


Departments looked After at Vidyashala : Literary Activities, General Knowledge